February 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14

Valentine's Day

15 16
17 18

Presidents' Day

19 20 21 22 23
24 25 26 27 28