February 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14

Valentine's Day

15

Presidents' Day

16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28