February 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14

Valentine's Day

15
16 17

Presidents' Day

18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29